• Vandkvalitet

    For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

    Læs mere
  • Information om vand

    I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

    Læs mere

Karise vandværk

 

Generalforsamling

Karise Vandværk afholder generalforsamling den 22. maj 2024 kl. 19.30 på vandværket Møllevej 6C. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Efter generalforsamlingen slutter vi med et par stykker smørrebrød. Tilmelding hertil på admin@karise-vandvaerk.dk , eller på telefon 7070 2407.

 

Karise Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 26. oktober 2010 og har overtaget driften fra Interessentskabet Karise Vandværk. Vandværket har 1105 andelshavere og forsyner ud over Karise by også store dele af byens opland. Desuden leverer vi vand til Permatopias eget distributionsvandværk.
Vandværket ligger på Møllevej 6C og vores indvindingsboringer er i Tokkeskov og Jørslev Vænge.

Telefontid  16:30 til 18:00, men vi henstiller til at sende en mail med kontaktoplysninger og spørgsmål til admin@karise-vandvaerk.dk.
Dette gælder også spørgsmål vedr måleraflæsninger & betalinger

Vandværkets telefonnummer er 7070 2407.

Ved brud og lignende skal man selvfølgelig altid ringe.

Ved normal drift stilles alle opkald videre til et bestyrelsesmedlem, som regel formanden. I tilfælde af driftsforstyrrelser vil du i stedet få fat i en telefonsvarer, der oplyser om problemets omfang og eventuelt også dets varighed.