Vandanalyse


Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og jorden afgiver naturligt forekommende stoffer, bl.a. magnesium, jern og calcium til vandet. Indholdet af disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.
 

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter bevirket, at en række miljøfremmede stoffer kan påvirke vandkvaliteten. Uforsvarlig omgang med olie, kemikalier m.v. samt brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer kan findes i grundvandet. 

Vandet undersøges også for bakterier, primært coliforme bakterier. Disse bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives de samme steder som de sygdomsfremkaldende bakterier og kaldes derfor "indikatorbakterier". Påvisning af coliforme bakterier tages som et tegn på forurening, og ved forekomst skal der foretages yderligere undersøgelser.

FVD, Foreningen af Vandværker i Danmark, har lavet en vejledning til, hvordan man læser de vandanalyser, der leveres af vores kontrollaboratorium. Vejledningen kan hentes ved at klikke på: 

Sådan læses en vandanalyse.