Kontrol af vandmålere

 

Vandværket 

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målere opsat inden for givne perioder, f.eks. alle målere opsat i år 2010, med mellemrum enten stikprøvekontrolleres eller udskiftes. Vandværket kan, iflg. reglerne, frit vælge mellem stikprøvekontrol eller udskiftning og i Karise Vandværk har vi valgt udskiftning.

Afprøvning og/eller udskiftning af målerne skal sikre, at afregning af vandforbruget sker på et korrekt grundlag. Ved stikprøvekontrol afprøves de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år, afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium. 
 

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.