Karise Vandværk

 

Karise Vandværk har 1085 andelshavere og forsyner ca. 1150 husstande, skoler, institutioner, virksomheder m.m. plus 90 husstande i Permatopia med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af en computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vi en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer, hvorfra vi i 2022 oppumpede  122.378 kbm vand. I 2021 var det 129.922 kbm. I tørkeåret 2018 oppumpede vi hele 145.566 kbm. Salget til Permatopia er på ca. 7.000 kbm om året