Karise Vandværk

 

Karise Vandværk forsyner i dag ca. 1175 husstande, skoler, institutioner, virksomheder m.m. med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af en computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vi en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer, hvorfra vi i 2018 udpumpede ca. 145.000 kbm vand til vandværkets forbrugere. I 2017 udpumpede vi ca. 131.000 kbm og i 2016 ca. 132.000 kbm.
Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes dels, at vi nu leverer drikkevand til Permatopias eget vandværk - ca. 6 - 7000 kbm om året - og dels den meget tørre sommer, vi havde i 2018. De foreløbige tal for 2019 viser, at vi er tilbage på niveauet fra 2017.