VandbehandlingenVandet pumpes ind fra vores fire boringer, placeret på to kildepladser. Den ene kildeplads ligger vest og nordvest for Karise og den anden mod sydvest.  

Vandværket er reelt bygget som to vandværker (produktionslinjer), men hvor det er muligt at koble om mellem råvandsindgang, filtre og langringstanke.
Produktionslinjerne vil normalt fungere samtidigt, men som helt selvstændige produktionslinjer. Under vedligeholdelse er det muligt at koble forløbet uden om de enkelte råvandsindgange, filtre eller langringstanke. Det giver en meget høj forsyningssikkerhed.

Vandet pumpes fra de 4 boringer ind til vandværket og ind i et af filtrene (de blå tanke). Lige inden vandet skal filtreres, blæses renset atmosfærisk luft ind i vandet, da filtreringen bruger ilt for at fungere korrekt. Efter filtreringen pumpes vandet over i en af de to lagringstanke. Det er en ret simpel filtreringsproces, da vores grundvand er særdeles godt og problemfrit.
Lagringstankene er, ligesom al rørføring inde i vandværket, lavet i rustfrit stål, og de kan hver rumme 128 m3. 

Fra lagringstankene pumpes vandet ud i ledningsnettet ved hjælp af op til 4 pumper. Vores styringssystem måler hele tiden trykket i ledningsnettet, for når forbruget stiger, falder trykket. Styringen reagerer så ved at øge pumpekapaciteten, enten ved at skrue op for de aktive pumper, eller ved at sætte en pumpe mere i gang. 

Vores forbrug ligger på mellem 350 og 410 m3 vand i døgnet, højest omkring spisetid.

Udstyret til vandbehandlingen er allerede under produktion (20.03). Billedet viser et af de to filtre, vandet skal igennem. Filtret er ca. 2,50 m højt.

 Tankene til opbevaring af drikkevandet er ligeledes langt i produktionen (22.03). Hver tank er 16,94 m lang og 3,30 m i diameter.