Regulativ for Karise Vandværk a.m.b.a.

 

Karise Vandværk har pr. 1. januar 2017 fået et nyt regulativ. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med de fleste vandværker samt Teknik og miljø forvaltningen i Faxe kommune.

Regulativet kan læses her