Aflæsning af Vandmålere

 

Hver ejendoms vandmåler skal som minimum aflæses 1 gang årligt, pr. 31.december.

I god tid inden den 31. december udsendes et aflæsningskort, som kan udfyldes og indsendes. Det er også muligt at indberette aflæsningen via internettet eller på telefonen som tast-selv service. Alle aflæsninger, går til FAXE FORSYNING , der sender resultaterne videre til de enkelte vandværker i kommunen og selv bruger dem til beregning af vandafledningsafgift.

Det er derfor vigtigt at huske aflæsningen af vandmåleren. Vandværket bruger aflæsningen til både beregning af betaling for vand og beregning af det á conto beløb, du skal betale det næste år. Hvis du ikke indberetter en årsaflæsning, vil din årsafregning ske enten ved, at vandværket og Faxe forsyning bruger et anslået forbrug i årsafregningen, eller at repræsentanter for vandværket foretager kontrolaflæsning på din bopæl.

Det er i begge parters interesse, at der sker en årlig aflæsning. En for lav ansættelse kan betyde en stor efterregning, når aflæsning endelig sker, og en for høj vil betyde, at du sparer penge op i vandværkets kasse, men uden renter.

Ud over den årlig aflæsning vil vandværket desuden anbefale, at man jævnligt aflæser sin vandmåler, og på den måde holder kontrol med, at vandforbruget er som forventet. En utæt hane eller en løbende cisterne kan på kort tid forøge vandforbruget ganske betragteligt, og med en ubehagelig efterbetaling til følge. Desuden er rent drikkevand en begrænset ressource, som vi skal værne om, bl.a. ved at undgå vandspild.