Vandkvalitet

 

Indvindingsboringer

Vandværket har 4 boringer. Af hensyn til sikkerhed i forsyningen er de placeret i 2 områder med god afstand imellem.
Karise Vandværk indvinder årligt ca. 133.000 m3 vand (2021)

 

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol hos forbrugere (som kontrol af ledningsnettet)
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Desuden er der i de senere år kommet krav fra miljøstyrelsen om analyser for specifikke pesticider, der er fundet i drikkevandsboringer andre steder i landet. Ingen af disse prøver har vist spor af pesticider i vores drikkevand.

 

Vandets hårdhed

Hårdhedsgraden er i marts 2020 målt til 21 grader dH