Vandkvalitet

 

Indvindingsboringer

Vandværket har 4 boringer. Af hensyn til sikkerhed i forsyningen er de placeret i 2 områder med god afstand imellem.
Karise Vandværk indvandt i 2023 ca. 124.000 m3 vand.

 

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol hos forbrugere (som kontrol af ledningsnettet)
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Desuden er der i de senere år kommet krav fra miljøstyrelsen om analyser for specifikke pesticider, der er fundet i drikkevandsboringer andre steder i landet. Ingen af disse prøver har vist spor af pesticider i vores drikkevand.

 

Vandets hårdhed

Hårdhedsgraden er senest målt i januar 2023 til 20 grader dH