Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?

Svar:For hver 1 m3 (1000 l) vand du bruger, betaler du 8,00 kr. til vandværket. Dertil kommer grøn afgift på 6,37 kr. og 3,59 kr. i moms . Vandafledningsafgiften er på 43,88 kr., så du betaler altså  65,70 kr. for hver m3 vand (2018 priser).


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?

Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)

 

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?

Svar: Hårdhedsgraden er senest målt til 19 grader dH (21-02-2018)


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?

Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

 

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?

Svar: Vandværket har ikke forbud mod at bruge vand til bilvask.
De fleste vaskehaller bruger i dag recirkuleret vand og er derfor langt mere miljøvenlige.


Må jeg bruge vand til at vande min have?

Svar: Det er ikke tilladt at vande have med havevandere. Overvej at anskaffe tønder til opsamling af regnvand.

 

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?

Svar: Ja, og det kontrolleres løbende af Eurofins. Se analyserapporter her.

 

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en utæt eller sprængt vandledning?

Svar: Et medlem af bestyrelsen.

 

Hvor er min stophane placeret?

Svar: Generelt er stophanerne blevet placeret så tæt på skel som muligt, der hvor stikledningen går ind til din ejendom. På ældre ledninger kan der være lidt større variation.

Vær i øvrigt opmærksom på, at vedligeholdelse og reparation af jordledninger efter stophanen er dit eget ansvar.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?

Svar: Ja. Hvert år kontrolleres et antal vandmålere på et godkendt laboratorium, og hvis for mange af disse ikke er nøjagtige nok, skiftes alle de vandmålere, der har samme alder som de prøvede. Hvis du har mistanke om, at din måler viser forkert, bedes du kontakte bestyrelsen.

 

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?

Svar: Ja, det kan sikre dig mod den ekstraregning en utæt vandledning kan føre til. Læs evt. mere her

 

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?

Svar: Vandværkets kasserer, se her.

 

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

Svar: Kontakt Vandværkets kasserer, se her.

 

Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?

Svar: Som andelshaver er du medejer af vandværket med de rettigheder og forpligtelser, der følger af lovgivningen på området. Klik her for at se Wikipedias beskrivelse.