Kontakt

Søren Kristensen
Elmevej 8
4653 Karise

Tlf: 7070 2407

Mail: admin@karise-vandvaerk.dk

 
Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt: Søren Kristensen

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning kontakt: Søren Kristensen